Ma - Vrij: 8:00 - 17:00

Zat: 8:00 - 12:30

Handelsweg 10

Andijk, 1619BJ

+31 (0)228 592887

Bel ons gerust!

Privacy- en cookiebeleid

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman, gevestigd aan Handelsweg 10, 1619 BJ te Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.nannekooiman.nl
info@nannekooiman.nl
Handelsweg 10, 1619 BJ Andijk

 

Gebruik cookies door Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u gebruik maakt van de website van Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman, laat u soms persoonsgegevens bij ons achter. Dat gebeurt op de volgende manieren:
• Navigatie door de website
• Invullen van formulieren

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nannekooiman.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Wat doen wij met uw gegevens?

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman bewart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:
• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
• Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
• Het opbouwen van een contacthistorie;
• Afnemen van vacatures

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 3 maanden.

 

Delen met anderen

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy- en Cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen via info@nannekooiman.nl.

 

Websites van derden

Dit Privacy- en Cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nannekooiman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@nannekooiman.nl

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan deze wetgeving voldoen. Zo voeren wij een SSL-certificaat in onze website, hebben wij onze cookieen privacy melding op de website aangepast, hebben wij strikte protocollen als het gaat om login-namen en wachtwoorden en hebben wij inzichtelijk welke gegevens wij exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen wij dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Ook vermelden wij in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd.

 

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer u een formulier bij ons invult via de website of ander kanaal, telefonisch contact
met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken wij om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, u onze diensten en producten aan te kunnen bieden en te leveren.

 

Wijzigingen Privacy- en Cookiebeleid

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van (deze) wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.